Kontakt

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
570 13 Litomyšl, T. G. Masaryka 659
telefon: 461 313 611
mobil: 775 558 223
e-mail: skola@szat.cz

Najdete nás na Facebooku

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Zde se nacházíte: Úvod

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Nejbližší výstavy a odborné stáže

Po posledním ze tří maturitních plesů (27.2. Zahradníci, 6.3. Zahradníci a Chovatelé a 13.3. Technici) navštívíme 14.3. největší výstavu exotických zvířat v Hammu. 19.3. odjíždí naše floristky připravit výstavu v královském městě Amboise ve Francii. V dubnu přivítáme 40 studentů z Francie na týdenní tématický pobyt. V květnu a v červnu odjíždí 3 týmy studentů (po 6 - 8 žácích) na třítýdenní odborné praxe do Francie a Itálie. Na pozvání italské partnerské školy se zúčastníme začátkem června výstavy Expo v Miláně. Následuje odborná praxe studentů technických oborů ve vybraných firmách v Polsku a naopak praxe francouzských studentů ze dvou partnerských škol u nás v Litomyšli .......
12.3.2015 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Odborná exkurze pro studenty školy

Naše škola pořádá v červnu zájezd na EXPO 2015 v italském Miláně.
26.2.2015 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Přípravný kurs k pilotnímu ověřování přijímacích zkoušek

Na četné žádosti rodičů bude naše škola organizovat přípravný kurs k přijímacím zkouškám.
Upozornění:
Vzhledem k tomu, že přípravné otázky k přijímacím zkouškám zveřejní organizace CERMAT pro veřejnost již 6. února zcela zdarma (www.cermat.cz), bude i naše škola organizovat „přijímačky nanečisto“ bez jakéhokoliv poplatku!
Podrobnosti v sekci: Pro uchazeče/ Přípravný kurs k pilotnímu ověřování přijímacích zkoušek
27.1.2015 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Přijímací řízení - talentové zkoušky 23. března 2015

Nově otevřený obor (září 2015) je již prakticky naplněn. Na poslední čtyři volná místa vypisuje škola přijímací řízení.
Talentové zkoušky (kresba a malba) na obor Scénická a výstavní tvorba - zaměření Výstavní tvorba a floristický design a Výstavní tvorba a zahradní design (zahradní architektura) se konají 23. března 2015.
Uzávěrka přihlášek je 16. března 2015.
Přípravný kurs k talentovým zkouškám se koná v pátek 20. března 2015 od 12:00 hodin v hlavní budově školy. Přihlásit k přípravnému kursu se můžete telefonicky nebo e-mailem na adrese školy.
Upozornění: Na tento obor se nekonají přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete v sekci: » Pro uchazeče » Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve šk. r. 2015/2016 »
11.1.2015 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Úspěchy našich žáků

Žáci školy se pravidelně účastní mnoha odborných soutěží a umísťují se
na předních místech. V letošním roce byli naši žáci na prvních místech
ve floristických soutěžích Děčínská Kotva a Victoria Regia na
Slovensku. První místo vybojoval i tým studentů v zahradně
architektonické soutěži Lipová ratolest.
Výborné umístění získali také naši studenti v Mistrovství republiky v orbě.
19.2.2015

Sbírka orchidejí se rozrůstá

Školní sbírka orchidejí s desítkami vzácných botanických druhů se neustále rozrůstá o další rarity. Optimální prostředí pro jejich další růst a rozmnožování jim vytváří žáci zahradnických oborů se svými učiteli. Dne 28.3. pořádá škola zájezd na největší výstavu orchidejí v Drážďanech (26. - 29. 3. 2015)
18.2.2015

Nové specializované učebny čekají na přírůstky v chovech zvířat

Po dokončení komplexu nových učeben určených zejména pro chovy horských druhů zvířat (s nutným výrazným poklesem nočních teplot) a s učebnou pro začínající specialisty z 1. ročníků se naši učitelé připravují obohatit naše chovy na výstavách 1. března v St. Poltnu a 14.března v Hammu. Pro zájemce z řad žáků bude zajištěn autobus a víkendové ubytování na Domově mládeže. Nové prostory s desítkami nových terárií, s akvárii a klecemi se budou zaplňovat postupně zajímavými druhy zvířat.
18.2.2015

Rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben pokračuje

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce odborných dílen, tělocvičny a školní jídelny s kuchyní. Mimo vnějších oprav a výměn oken, omítek a střech z grantu financovaného Pardubickým krajem a EU se provádí i opravy vnitřních prostor odborných učeben. Žáci technických oborů tak přijdou do nově upravených prostor již v nejbližších dnech.
18.2.2015

Vítězství v soutěži Lipová ratolest

Po letošním vítězství našich floristek na mezinárodním mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva vybojovali naši studenti zahradní architektury i první místo v soutěži pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně Lipová ratolest i v zahraniční konkurenci.
14.10.2014

Projekt zahraniční spolupráce Erasmus+

Díky našim učitelkám cizích jazyků škola získala finanční prostředky na odborné praxe pro studenty technických a zahradnických oborů v partnerských školách ve Francii a Nizozemí v celkové částce 800 tis. Kč. První studenti "praktikanti" odjíždí na zahraniční stáž pro technický obor již 28.9.2014. Naopak od 18 října přivítáme v naší škole devět praktikantů ze zahradnické partnerské školy v Crodu (Italské Alpy) na již tradiční výměnné odborné a poznávací praxi..
24.9.2014

Projekt a realizace zahrad v Buguoyském paláci

Podle oceněných vítězných projektů našich studentů zahradní architektury došlo k realizaci rekonstrukce zahrad perly barokní architektury - Buguoyského paláce na Malé Straně. Na sadových úpravách se podíleli naši studenti a studenti partnerské školy Beaune la Rolande, kteří byli v Litomyšli na každoroční výměnné třítýdenní praxi. Ocenění předal našim žákům na francouzské ambasádě pan velvyslanec za přítomnosti pozvaných rodičů.
23.9.2014