Kontakt

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
570 13 Litomyšl, T. G. Masaryka 659
telefon: 461 313 611
mobil: 775 558 223
e-mail: skola@szat.cz

Najdete nás na Facebooku

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Zde se nacházíte: Úvod

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Další kola přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení podávejte do pátku 24. dubna 2015.
Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení podávejte do čtvrtka 30. dubna 2015.
Přihlášky podávejte na sekretariátu školy.
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 pro další kola přijímacího řízení pro všechny obory (s výjimkou oboru Scénická a výstavní tvorba) je zájem o obor zjišťovaný při motivačním pohovoru. Pro obor Scénická a výstavní tvorba je hlavním kritériem talentová zkouška (4 předložené práce + 2 vytvořené práce).
16.4.2015 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Nejbližší výstavy a odborné stáže

14.3. jsme navštívili největší výstavu exotických zvířat v Hammu. 19.3. naše floristky připravily výstavu v královském městě Amboise ve Francii. V dubnu přivítáme 40 studentů z Francie na týdenní tématický pobyt. V květnu a v červnu odjíždí 3 týmy studentů (po 6 - 8 žácích) na třítýdenní odborné praxe do Francie a Itálie. Na pozvání italské partnerské školy se zúčastníme začátkem června výstavy Expo v Miláně. Následuje odborná praxe studentů technických oborů ve vybraných firmách v Polsku a naopak praxe francouzských studentů ze dvou partnerských škol u nás v Litomyšli .......
12.3.2015

Odborná exkurze pro studenty školy

Naše škola pořádá v červnu zájezd na EXPO 2015 v italském Miláně.
Vážení rodiče, žáci,
dovolte nám, abychom Vás informovali o odborné exkurzi na EXPO 2015, do města Milána a zahrad Severní Itálie, kterou naše škola pořádá ve dnech 14. 6. - 18. 6. 2015. Více informací o exkurzu poskytne garant exkurze Aleš Papáček.
mail: ales.papacek@szat.cz

Dokument ke stažení najdete v sekci:
Úvod » Aktivity » Zájezdy a exkurze » Itálie » Dokumenty ke stažení
26.2.2015

Úspěchy našich žáků

Žáci školy se pravidelně účastní mnoha odborných soutěží a umísťují se
na předních místech. V letošním roce byli naši žáci na prvních místech
ve floristických soutěžích Děčínská Kotva a Victoria Regia na
Slovensku. První místo vybojoval i tým studentů v zahradně
architektonické soutěži Lipová ratolest.
Výborné umístění získali také naši studenti v Mistrovství republiky v orbě.
19.2.2015

Sbírka orchidejí se rozrůstá

Školní sbírka orchidejí s desítkami vzácných botanických druhů se neustále rozrůstá o další rarity. Optimální prostředí pro jejich další růst a rozmnožování jim vytváří žáci zahradnických oborů se svými učiteli. Dne 28.3. pořádá škola zájezd na největší výstavu orchidejí v Drážďanech (26. - 29. 3. 2015)
18.2.2015

Nové specializované učebny čekají na přírůstky v chovech zvířat

Po dokončení komplexu nových učeben určených zejména pro chovy horských druhů zvířat (s nutným výrazným poklesem nočních teplot) a s učebnou pro začínající specialisty z 1. ročníků se naši učitelé připravují obohatit naše chovy na výstavách 1. března v St. Poltnu a 14.března v Hammu. Pro zájemce z řad žáků bude zajištěn autobus a víkendové ubytování na Domově mládeže. Nové prostory s desítkami nových terárií, s akvárii a klecemi se budou zaplňovat postupně zajímavými druhy zvířat.
18.2.2015

Rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben pokračuje

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce odborných dílen, tělocvičny a školní jídelny s kuchyní. Mimo vnějších oprav a výměn oken, omítek a střech z grantu financovaného Pardubickým krajem a EU se provádí i opravy vnitřních prostor odborných učeben. Žáci technických oborů tak přijdou do nově upravených prostor již v nejbližších dnech.
18.2.2015

Vítězství v soutěži Lipová ratolest

Po letošním vítězství našich floristek na mezinárodním mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva vybojovali naši studenti zahradní architektury i první místo v soutěži pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně Lipová ratolest i v zahraniční konkurenci.
14.10.2014

Projekt zahraniční spolupráce Erasmus+

Díky našim učitelkám cizích jazyků škola získala finanční prostředky na odborné praxe pro studenty technických a zahradnických oborů v partnerských školách ve Francii a Nizozemí v celkové částce 800 tis. Kč. První studenti "praktikanti" odjíždí na zahraniční stáž pro technický obor již 28.9.2014. Naopak od 18 října přivítáme v naší škole devět praktikantů ze zahradnické partnerské školy v Crodu (Italské Alpy) na již tradiční výměnné odborné a poznávací praxi..
24.9.2014

Projekt a realizace zahrad v Buguoyském paláci

Podle oceněných vítězných projektů našich studentů zahradní architektury došlo k realizaci rekonstrukce zahrad perly barokní architektury - Buguoyského paláce na Malé Straně. Na sadových úpravách se podíleli naši studenti a studenti partnerské školy Beaune la Rolande, kteří byli v Litomyšli na každoroční výměnné třítýdenní praxi. Ocenění předal našim žákům na francouzské ambasádě pan velvyslanec za přítomnosti pozvaných rodičů.
23.9.2014