Zde se nacházíte: Úvod » Aktivity » Zájezdy a exkurze » Česká republika » Letní arboristická škola 2014 Křtiny

Letní arboristická škola 2014 Křtiny

Žáci maturitního ročníku se 11. a 12. září zúčastnili Letní arboristické školy pořádané Arboristickou laboratoří Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Datum publikování: 24.9.2014 | Vložil/a: Bohuslav Patočka

Žáci během exkurze získali nový pohled na funkci a bezpečnost stromů rostoucích mimo les, což mnohé z nich velmi zaujalo. Největším lákadlem celé akce bylo stromolezectví, které si žáci vyzkoušeli pod dohledem zkušených arboristů.
I přes nepřízeň počasí se žáci zúčastnili sedmi vzdělávacích bloků: Biologické základy, Biomechanika stromu, Dřevokazné houby a hmyz, Hodnocení stromů, Stromolezení, Vazby stromů a Výsadba a řez stromů. Semináře byly vedeny předními odborníky z LDF Mendelovy univerzity.
Doufáme, že příští ročník se uskuteční opět s účastí našich žáků, tentokrát snad za příjemnějšího počasí.

Helena Kazdová, Aleš Radil

Fotogalerie

Biologické základy arboristiky
Biomechanika stromů
Nácvik stromolezení 1
Nácvik stromolezení 2
Nácvik stromolezení 3
Příprava na stromolezení
Stromolezení
Timbersport 1
Timbersport 2
Účastníci LAŠK 2014
Úvodní školení
Vazba stromů