Informace pro uchazeče

Přijímací pohovory

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL. 
Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Rozpis uchazečů do jednotlivých komisí bude ve škole vyvěšen. Na každého uchazeče je vyhrazeno ca 30min. Předpokládaný konec pohovorů v 16h. 

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Jmenný seznam uchazečů s číslem učebny bude také vyvěšen ve škole. Těšíme se na Vás 12. nebo 13. dubna 2022. 

 

Důležité zprávy

Dny otevřených dveří pro uchazeče

Zveme Vás na Dny otevřených dveří.

Květinová show – 20. ročník

Dne 22. září 2022 se v Klášterních zahradách v Litomyšli uskutečnila tradiční akce školy, Květinová show.

Mezinárodní Vánoční výstava

Tradiční výstava vánočních aranžmá a historické a zemědělské techniky se uskuteční od soboty 17. do úterý 20. prosince 2022. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Informace pro budoucí 1. ročníky

Dne 29.7. byly rodičům žáků budoucích 1. ročníků odeslány mailem informace o zahájení školního roku. Podrobnosti pro ubytované na internátech budou zaslány mailem v 1. týdnu v srpnu.