Informace pro uchazeče

Přijímací pohovory

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL. 
Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Rozpis uchazečů do jednotlivých komisí bude ve škole vyvěšen. Na každého uchazeče je vyhrazeno ca 30min. Předpokládaný konec pohovorů v 16h. 

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Jmenný seznam uchazečů s číslem učebny bude také vyvěšen ve škole. Těšíme se na Vás 12. nebo 13. dubna 2022. 

 

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.