Pracovní místo zámeckého zahradníka

Pracovní místo zámeckého zahradníka

V Letohradě jsme v loňském roce zahájili rekonstrukci bývalé zámecké oranžerie. Jde o součást realizace projektu revitalizace celého zámeckého parku v přeshraničním projektu využívajícím dotační prostředky EU. V současné době připravujeme dokumentaci na vnitřní expozici bývalé oranžerie, která by měla sloužit jako stálá expozice dřevin, bylin a také živého ptactva a výhledově i motýlů. K tomu jsme oslovili některé renomované projektanty a ukončili jsme náplň expozice.

Nicméně již nyní, ve fázi prvních zahájených prací na revitalizaci parku uvažujeme o zřízení místa odborného pracovníka – zahradníka a to jak na údržbu (vedení údržby) parku a následně i zajištění odborného provozu expozice v oranžerii, zámecké terase a další zeleně ve městě včetně některých interiérů. Předpokládám, že by bylo možné nabídnout takovou práci zájemci z Vašich studentů, kteří budou letos maturovat. Možná jsou někteří z našeho bezprostředního okolí a mohla by to pro ně být zajímavá nabídka spolupodílet se na tvorbě popsaného prostoru.

 

Přikládám pár dokumentů k uvedené záležitosti a prosím o informaci, zda by bylo možné Vás navštívit a možnosti spolupráce k nastíněným tématům projednat osobně.

 

S pozdravem

 

Martin   H a t k a

1.místostarosta

L e t o h r a d

25.4.2020 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Vážení zájemci o studium

Do 12.3. vám pošleme pozvánku k pohovorům, případně zkouškám. Počet komisí bude stanoven způsobem omezujícím vaše vzájemné setkávání. Účast rodičů bude možná, včetně prohlídky školy.

Přijímací řízení 2021

Pokud to situace dovolí, vzdáleným zájemcům, včetně rodičů, umožníme ubytování před pohovory zdarma (např. Aš, Třinec, Hodonín, Teplice, Klatovy ap.). Podrobnosti v pozvánce.

Botanické zahrady a národní parky JAR

Po návratu expedice po botanických zahradách a národních přírodních parcích chystáme cyklus přednášek i pro veřejnost. Můžete se těšit.

Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o studium,
školu můžete vidět on-line nebo při osobní návštěvě.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.