Základní informace k přijímacímu řízení

Termíny přijímacího řízení - další kolo

 

 

Přijímací řízení 2020/2021 - další kolo 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl v zastoupení ředitele školy Ing. Ivo Jiránka na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkoušky se nekonají.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v nejkratším možném termínu.

 

Čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (s výjimkou oboru Chovatel cizokrajných zvířat)

 

Počty volných míst:

 • 41-44-M/01 Zahradnictví - 3 volná místa
 • 41-45-M/01 Mechanizace a služby - 3 volná místa

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

1) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

2) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (při motivačním pohovoru). 

V pořadí podle došlých přihlášek.

 

 

 

 • 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba - 2 volná místa 

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

1) talentová zkouška - kresba tužkou (volitelné téma).

2) hodnocení doma vytvořených výtvarných prací

3) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (při motivačním pohovoru).  

Umělecký obor s omezenou výukou matematiky.

 V pořadí podle došlých přihlášek.

 

Tříleté obory středního vzdělávání se závěrečnou zkouškou (výučním listem)

Počty volných míst:

 • 41-52-H/01 Zahradník - 4 volná místa

  41-52-E/01 Zahradnické práce - 5 volných míst

  41-56-H/02 Opravář lesnických strojů - 4 volná místa

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

1) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

2) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (např.při motivační pohovoru).

V pořadí podle došlých přihlášek. 

 

Informace k 1. kolu přijímacího řízení 

 • Žáci konající přij. zkoušku z MAT a ČJL a mají naší SŠ na 1. místě, konají zkoušku 8.6. 2020. Po zkoušce následuje pohovor. 
 • Pro žáky, kteří mají na přihlášce obory s maturitou na naší škole na 2. místě, se konají pohovory v pátek 5.6. 2020 od 8 do 18 hodin.
 • Žáci si přivezou všechny vyplněné dokumenty, které dostanou v týdnu od 25.5.2020 poštou
 • Zatím není dovolen vstup rodičů či doprovodu při pohovorech a přijímacích zkouškách do budovy školy.

 

Děkujeme

 

 

Přijímací řízení na SŠ a SOU, OU

 

Případné dotazy směřujte na:

Ing. Josef Štancl - zástupce ředitele pro studium technických oborů,  725 265 199, josef.stancl@szat.cz 
Mgr. Helena Kazdová - zástupkyně ředitele pro studium tříletých oborů s výučním listem, 702 157 916, helena.kazdova@szat.cz; Ing. Aleš Radil - zástupce ředitele pro chovatelské a zahradnické obory, 
776 259 239

 

 

Důležité zprávy

Přijímací řízení - další kolo

V maturitních i učebních oborech technického a zahradnického zaměření otevíráme druhé třídy. V každém z oborů jsou zatím volná 2- 4 místa (Uchazeč - Základní informace k přijímacímu řízení).

Přijímací řízení

Třídy maturitního oboru Chovatel cizokrajných zvířat jsou zcela naplněny. Případným vážným zájemcům budou poskytnuta místa pouze v případě, že některý z uchazečů neodevzdá v termínu zápisový lístek.

Kytice do 1. linie! Klikni a hlasuj!

Online verze soutěže o nejkrásnější kytici pro pracovníky v 1. linii. Hlasujte pro kytice naší maturantky a kolegyně!!!

Seznamy přijatých žáků zveřejněny

Seznamy přijatých žáků ke studiu na oborech zakončených výučním listem jsou dnešním dnem zveřejněny a tím i oficiálně oznámeny
Odkaz - UCHAZEČ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ 2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.