Základní informace k přijímacímu řízení

Zahájení školního roku pro 1. ročníky

Žáci 1. ročníků se sejdou v 8:00 ve svých třídách. V doprovodu třídních učitelů budou v 10:00 h. odcházet do Klášterních zahrad. Rodiče se k nám mohou připojit před budovou školy. Zahájení v krásném prostoru Klášterních zahrad na zámeckém návrší v Litomyšli proběhne pouze za pěkného počasí.
Vybavení na adaptační kurz, které je nutné mít s sebou v 1. týdnu školy:
sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, psací potřeby, pokrývka hlavy.
Adaptační kurz je zdarma
V případě dotazů můžete volat na tel. 464 603 111 nebo 775 558 223.
 
Děkujeme

Termíny přijímacího řízení - další kolo

 

 

Přijímací řízení 2020/2021 - další kolo 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl v zastoupení ředitele školy Ing. Ivo Jiránka na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkoušky se nekonají.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v nejkratším možném termínu.

 

Čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (s výjimkou oboru Chovatel cizokrajných zvířat)

 

Počty volných míst:

 • 41-44-M/01 Zahradnictví - 3 volná místa
 • 41-45-M/01 Mechanizace a služby - 3 volná místa

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

1) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

2) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (při motivačním pohovoru). 

V pořadí podle došlých přihlášek.

 

 

 

 • 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba - 2 volná místa 

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

1) talentová zkouška - kresba tužkou (volitelné téma).

2) hodnocení doma vytvořených výtvarných prací

3) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (při motivačním pohovoru).  

Umělecký obor s omezenou výukou matematiky.

 V pořadí podle došlých přihlášek.

 

Tříleté obory středního vzdělávání se závěrečnou zkouškou (výučním listem)

Počty volných míst:

 • 41-52-H/01 Zahradník - 4 volná místa

  41-52-E/01 Zahradnické práce - 5 volných míst

  41-56-H/02 Opravář lesnických strojů - 4 volná místa

Kritéria přijímacího řízení pro další kola:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

1) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

2) dalších skutečností, které osvědčují zájem uchazeče o zvolený obor (např.při motivační pohovoru).

V pořadí podle došlých přihlášek. 

 

Informace k 1. kolu přijímacího řízení 

 • Žáci konající přij. zkoušku z MAT a ČJL a mají naší SŠ na 1. místě, konají zkoušku 8.6. 2020. Po zkoušce následuje pohovor. 
 • Pro žáky, kteří mají na přihlášce obory s maturitou na naší škole na 2. místě, se konají pohovory v pátek 5.6. 2020 od 8 do 18 hodin.
 • Žáci si přivezou všechny vyplněné dokumenty, které dostanou v týdnu od 25.5.2020 poštou
 • Zatím není dovolen vstup rodičů či doprovodu při pohovorech a přijímacích zkouškách do budovy školy.

 

Děkujeme

 

 

Přijímací řízení na SŠ a SOU, OU

 

Případné dotazy směřujte na:

Ing. Josef Štancl - zástupce ředitele pro studium technických oborů,  725 265 199, josef.stancl@szat.cz 
Mgr. Helena Kazdová - zástupkyně ředitele pro studium tříletých oborů s výučním listem, 702 157 916, helena.kazdova@szat.cz; Ing. Aleš Radil - zástupce ředitele pro chovatelské a zahradnické obory, 
776 259 239

 

 

Důležité zprávy

Opatření a pokyny proti šíření COVID-19

Vzhledem k aktuální situaci s šířením covidu v České republice rozhodla Vláda ČR o povinném nošení roušek ve všech vnitřních společných prostorách školy a školských zařízení s okamžitou účinností.

Hledáme nového kolegu - či kolegyni

Přijmeme nového zapáleného kolegu či kolegyni, nejlépe s částečným zaměřením i na akvaristiku, obojživelníky či bezobratlé, vlastní zkušenost s chovy podmínkou!

Biologická ochrana

Ve sklenících naši zahradníci v posledních dnech vypouští predátory proti mšicím, molicím, třásněnkám a sviluškám .
Nově zkoušíme využití černých australských slunéček proti červcům.

Rekonstrukce

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy dílen pro technické obory, příprava klimatizovaných učeben pro chladnomilné ještěry a rozšiřování domova mládeže o nové pokoje.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.