Vítězství na svářečské soutěži!

Vítězství na svářečské soutěži!

Ve dnech 17. - 19. 4. 2023 se po tříleté přestávce konal ve Frýdku Místku 24. ročník mezinárodní
soutěže žáků středních škol ve svařování - ZLATÝ POHÁR LINDE.

 Soutěž probíhala ve čtyřech metodách svařování (311, 111, 135, 141) a ve svařování na virtuálním trenažéru. Naší školu
reprezentovali 3 žáci. Největšího úspěchu dosáhl žák 2. ročníku učebního oboru opravář lesnických
strojů Jan Bartoš. Ve svařování metodou 311 získal za svůj výkon 3. místo v národní části soutěže a
1. místo v části mezinárodní. Žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k velkému
úspěchu.

28.4.2023 | Lukáš Staněk

Důležité zprávy

Další kolo přijímacího řízení pro obor Zahradnictví

Uzávěrka přihlášek maturitního oboru je 7. června. Součástí přijímacího řízení je ústní pohovor.
Zdravotní způsobilost ke studiu je podmínkou přijetí.

Podrobná kritéria

dalšího kola pro obor Zahradnictví v sekci Uchazeč.

Všechny ostatní obory jsou plně obsazeny.

Výsledky přijímacího řízení: maturitní obory

přijatí uchazeči byli zveřejněni pod číslem jednacím (uvedeno na pozvánce) v úterý 2. května na webu školy v sekci Uchazeč.

Výsledky přijímacího řízení: učební obory

přijatí uchazeči byli zveřejněni pod číslem jednacím (uvedeno na pozvánce) 25. dubna na webu školy v sekci Uchazeč.