Zahraniční spolupráce - Slovensko

Partnerská škola: Stredná odborná záhradnicka škola Piešťany

Vyšší odborná a střední zahradnická škola Piešťany je slovenskou zahradnickou školou s největší tradicí , specializovanou na floristiku a zahradní architekturu.

Naše spolupráce:

 • slovenští studenti a učitelé se pravidelně podílejí na naší Vánoční výstavě
 • naši žáci se účastní floristické soutěže Victoria Regia
 • během roku se konají další společné akce, jako je například návštěva Smetanovy Litomyšle
 • společně se také účastníme výstav ve Francii a Polsku

Jak dlouho již spolupracujeme?

 • spolupráce škol trvá již od roku 2003, kdy se konala naše první společná Vánoční výstava v Litomyšli, od té doby se naše společné akce již staly tradicí.

velkou lítostí oznamujeme, že po téměř dvaceti letech krásné a intenzivní spolupráce naše partnerská škola, bohužel, ukončila svou činnost.

 

 

Partnerská škola: Stredná odborná škola Banská Bystrica

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banské Bystrici sídlí v nádherném přírodním kraji na úpatí pohoří Velká Fatra. Škola se specializuje na cestovní ruch, zemědělskou výrobu a zpracování zemědělských produktů. Je zejména špičkovou školou v oblasti včelařství, kde se účastní aktivit po celém světě.

Naše spolupráce:

 • slovenští studenti a učitelé se podílejí na naší Vánoční výstavě
 • naši žáci se účastní odborné spolupráce, žákovských výměn a exkurzí v oblasti ochrany přírody a chovu vzácných druhů zvířat
 • během roku se konají další společné akce, jako jsou například společné odborné praxe v chovech zvířat
 • pravidelně dochází k výměnám odborných zkušeností a chovného materiálu
 • společně se také účastníme setkání s partenerskými školami EU
 • dochází k pravidelným setkáním pedagogických pracovníků a vedení obou našich partnerských škol

Jak dlouho již spolupracujeme?

 • spolupráce škol trvá od roku 2019, kdy nás naši slovenští přátelé oslovili s nabídkou spolupráce v oblasti chovů cizokrajných zvířat.

 

Důležité zprávy

Dny otevřených dveří pro uchazeče a jejich rodiče

Těšíme se na vás v pátek 20. října nebo v sobotu 21. října 2023.

Přijímací zkoušky na obor Scénická a výstavní tvorba

Na obor se zaměřením na Floristický nebo Zahradní design, kde uchazeč koná talentovou zkoušku, se můžete podrobně informovat na dnech otevřených dveří. Přihláška se podává do 30. listopadu 2023.

Květinová show 2023

Místo tradiční školní akce Květinové show se uskuteční v říjnu floristická výstava našich žáků v Piaristickém kostele v Litomyšli. O přesném harmonogramu akce budeme včas veřejnost informovat.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno na pátek 29. září 2023.