Zahraniční spolupráce - Slovensko

Partnerská škola: Stredná odborná záhradnicka škola Piešťany

Vyšší odborná a střední zahradnická škola Piešťany je slovenskou zahradnickou školou s největší tradicí , specializovanou na floristiku a zahradní architekturu.

Naše spolupráce:

 • slovenští studenti a učitelé se pravidelně podílejí na naší Vánoční výstavě
 • naši žáci se účastní floristické soutěže Victoria Regia
 • během roku se konají další společné akce, jako je například návštěva Smetanovy Litomyšle
 • společně se také účastníme výstav ve Francii a Polsku

Jak dlouho již spolupracujeme?

 • spolupráce škol trvá již od roku 2003, kdy se konala naše první společná Vánoční výstava v Litomyšli, od té doby se naše společné akce již staly tradicí.

velkou lítostí oznamujeme, že po téměř dvaceti letech krásné a intenzivní spolupráce naše partnerská škola, bohužel, ukončila svou činnost.

 

 

Partnerská škola: Stredná odborná škola Banská Bystrica

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banské Bystrici sídlí v nádherném přírodním kraji na úpatí pohoří Velká Fatra. Škola se specializuje na cestovní ruch, zemědělskou výrobu a zpracování zemědělských produktů. Je zejména špičkovou školou v oblasti včelařství, kde se účastní aktivit po celém světě.

Naše spolupráce:

 • slovenští studenti a učitelé se podílejí na naší Vánoční výstavě
 • naši žáci se účastní odborné spolupráce, žákovských výměn a exkurzí v oblasti ochrany přírody a chovu vzácných druhů zvířat
 • během roku se konají další společné akce, jako jsou například společné odborné praxe v chovech zvířat
 • pravidelně dochází k výměnám odborných zkušeností a chovného materiálu
 • společně se také účastníme setkání s partenerskými školami EU
 • dochází k pravidelným setkáním pedagogických pracovníků a vedení obou našich partnerských škol

Jak dlouho již spolupracujeme?

 • spolupráce škol trvá od roku 2019, kdy nás naši slovenští přátelé oslovili s nabídkou spolupráce v oblasti chovů cizokrajných zvířat.

 

Důležité zprávy

Výsledky přijímacího řízení Zahradnictví - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obor Zahradnictví najdete zde v sekci Uchazeč.

Rozhodnutí o přijetí žáků k umístění do domova mládeže

Rozhodnutí o přijetí žáků k umístění do domova mládeže ve školním roce 2024/25

Slavnostní vyřazení

V červnu proběhlo slavnostní vyřazení našich maturantů v Litomyšli. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším životě.

Vyhlašujeme 2.kolo přijímacího řízení

na maturitní obor Zahradnictví. Přihlášky můžete podat nejpozději do 24.5. Více informací zde.