Historie

Počátek vzniku zahradnické školy v Litomyšli se váže k roku 1975, kdy bylo při tehdejších Okrasných a ovocných školkách v Litomyšli zřízeno středisko praktického vyučování pro učební obor zahradník - zahradnice.

V roce 1978 byla pak zahájena i teoretická výuka v budově Střední zemědělské školy v Litomyšli a učiliště fungovalo jako odloučené pracoviště Střední zahradnické školy v Kopidlně. Výuku zajišťovali převážně učitelé Střední zemědělské školy.

V roce 1991 získala škola právní subjektivitu a s ní i samostatné vedení. V dalších letech byly postupně otevírány další druhy studia: 1996 – dvouletý učební obor, dvouleté maturitní nástavbové studium, 1998 – tříleté odborné učiliště.

Střední čtyřleté studium, ukončené maturitní zkouškou, bylo otevřeno v roce 2000. Dnes, po období velkého nárůstu počtu žáků, naši školu navštěvuje zhruba 500 studentů.

V roce 2003 škola získala do vlastnictví hlavní školní budovu, která prochází postupnou rozsáhlou rekonstrukcí ( 2004 rekonstrukce dílen a šaten, 2005 - rekonstrukce střechy a odborných učeben, 2005/2006 - půdní vestavba učeben pro výpočetní techniku a jazykové laboratoře, 2006/2007 - přístavba zimních zahrad, biologické laboratoře a učeben praxe a floristiky ).Zároveň byla dokončena výstavba nového domova mládeže a střediska odborného výcviku ( 2003).

V roce 2009 byla Pardubickým krajem zakoupena další budova domova mládeže včetně přilehlých pozemků. Tím byl značně rozšířen stávající areál školy a získáno zázemí pro rozšíření oboru Exotika. Od roku 2010 prochází nově získané budovy rozsáhlou rekonstrukcí a vznikají nové prostory pro zajištění odborné praxe a pro výuku akvaristiky a teraristiky,

V roce 2011 se škola sloučila se sousedící školou technickou a dochází k propojení areálů obou škol.

Přestože se SŠZaT Litomyšl rozvíjí jako nová moderní škola, její umístění v Litomyšli není náhodné. Hlavní budova školy byla postavena kolem roku 1908 pro vzdělávání dívek v převážně zemědělských oborech. Také dnes tvoří dívky převážnou část ( cca 80% ) žáků naší školy. Málo známou skutečností je i to, že Zahradnická škola Kopidlanská, jako naše původní mateřská škola, sama vznikla po 2. světové válce přemístěním zahradnických oborů ze Zemědělské školy Chrudim. Po mnoha letech se tedy zahradnické obory vrátily do kraje, odkud původně vzešly. Město Litomyšl, svou zahradnickou tradicí i svým citlivým přístupem k moderní architektuře a k historickým tradicím, se pak stalo jedním z rozhodujících faktorů nového rozvoje naší školy.

Historie  technické školy

Počátky zemědělského školství v Litomyšli spadají až do období konce 19. století. V roce 1886 je zde založena  Zimní  hospodářská škola, kde se začalo vzdělávat 19 žáků v přírodovědných a zemědělských předmětech.

Škola se neustále rozvíjí, zvyšuje počet studentů, mění se názvy:

1903 – Královská česká zemská řemeslnická škola v Litomyšli

1922 – Odborná hospodářská škola

1925 – Zemská odborná škola hospodářská s letní hospodyňskou školou

Důležitým mezníkem v dějinách školy bylo rozhodnutí o stavbě nové školní budovy podle projektu Karla Tymicha. Stavba začala 17. 5. 1926,   dokončena byla definitivně v r. 1930 a slouží (pochopitelně s úpravami a rozšířením) do dnešního dne.

9.července 1929  - navštívil školu a také  Krajinskou výstavu východních Čech  tehdejší prezident republiky T.G. Masaryk

15.března 1930 – škola začíná používat čestný název Masarykova zemská průmyslová škola v Litomyšli

1949 - nový název Průmyslová škola v Litomyšli

Počátkem školního roku 1951/52 se v Litomyšli otevírají první třídy zemědělské technické školy obor mechanizační , který vyučují jen tři školy v celé republice

1962 – Střední zemědělská technická škola

1985 - Střední zemědělská škola

1992 – Střední zemědělská a rodinná škola

1996 – Vyšší odborná, Střední zemědělská a rodinná škola

2000 – Vyšší odborná a  Střední  odborná škola technická

Důležité zprávy

Další kolo přijímacího řízení

Pro zájemce o studium na naší škole vyhlašuji další kolo přijímacího řízení v termínu:
1) obory s výučním listem - do 25.4.
2) maturitní obory - do 4. 5. 2018
Na třídy zbývají 2-4 volná místa

Výstava našich výtvarníků na zámcích v údolí řeky Loiry

Studenti 2. a 3. ročníků oboru Výstavnictví se budou prezentovat přímo na zámcích, v jejichž interiérech a zahradách budou v rámci 12 denních stáží svá výtvarná díla tvořit.

Novinky v našich chovech

Spustili jsme, jako první škola v ČR, online přenos z webkamery z chovů našich drápkatých opiček. Ikonu pro spuštění naleznete v horní liště vpravo a dole, pod důležitými odkazy (denně mezi 14-07 h.)

Nové centrum pro technické a zahradnické obory

Zahradníci získají nový skleník s množárnou, úpravnu květů a střešní zahradu. Technické obory nové centrum výpočetní techniky s vysokorychlostním připojením optickou sítí. Termín dokončení 31.10.2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.