Informace pro uchazeče

Školní přijímací zkouška - učební obory

 Školní přijímací zkouška pro obor s výučním listem Opravář lesnických strojů se bude konat v pátek 12.dubna a 19. dubna, vždy v den a čas, na který se zapíšete. Školní přijímací zkouška je jednodenní.

Zaregistrujte se prosím nejpozději do neděle 7. 4. 2024 zde. 

Uchazečům, kteří podali elektronickou přihlášku, přijde pozvánka do systému Dipsy.

Přijímací řízení - Chovatel cizokrajných zvířat a Zahradnictví (maturitní)

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou "Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky", kterou dostal elektronicky nebo poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Jmenný seznam uchazečů s číslem učebny bude také vyvěšen ve škole. Těšíme se na Vás 12. nebo 15. dubna 2024. 
 
Školní přijímací zkouška - pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL. 
 
Od cca 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Rozpis uchazečů do jednotlivých komisí bude ve škole vyvěšen. Na každého uchazeče je vyhrazeno cca 30min. Předpokládaný konec pohovorů v 17h. 
 
Uchazeči, kteří nekonají dle systému Dipsy jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, budou konat školní přijímací zkoušku v úterý 16. dubna 2024. Konkrétní čas si uchazeč zaregistruje zde. Prosíme o registraci nejpozději do neděle 7. dubna 2024.
 
 

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky k přijímacímu řízení na všechny maturitní obory byly odeslány nejdéle do konce března 2024.

Přípravný kurz pro jednotnou přijímací zkoušku

na maturitní obory se koná na naší škole v sobotu 23.3.2024.
Kurz je jen pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naši školu.

Nabídka pracovního místa

SŠZaT přijme od 1. 8. 2024 do pracovního poměru učitelku/učitele českého jazyka a literatury náhradou za kolegyni odcházející do důchodu.

Problematika přijímacího řízení jaro 2024

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče zveřejnilo ministerstvo školství následující informace k přijímacímu řízení.