Aktuality

Kategorie

Sadovnické úpravy na Velvyslanectví Francouzské republiky

3. 2. 2014 | Dne 31. ledna 2014 proběhla na francouzské ambasádě v Praze soutěž mladých „architektů“ o nejlepší návrh sadovnických úprav zahrad francouzské ambasády na Malé Straně. Do užšího výběru postoupilo 19 návrhů žáků Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Nový obor vzdělávání

2. 2. 2014 | Závěrečnou fází prochází příprava nového oboru vzdělávání na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli. Jako první veřejná škola v České republice se chystá otevřít umělecký obor zaměřený na floristické výstavnictví a floristický design a na zahradnické výstavnictví a zahradní design. Do nového oboru by škola chtěla začít žáky vybírat od začátku školního roku 2014/2015. Pro výuku oboru bude nově sloužit komplex florálních učeben (odborné dílny, sklady, technické zázemí), otevřený v prosinci 2013.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Lyžařský výcvikový kurz - Herlíkovice 2014

31. 1. 2014 | V týdnu od 23. 1. 2014

Jaromír Doležal | Škola Média Fotogalerie


Lyžařský výcvikový kurz - Herlíkovice 2014

31. 1. 2014 | Herlíkovice v týdnu od 23. 1. 2014

Jaromír Doležal | Aktivity Školní akce Lyžařský výcvikový kurz


3D tiskárna

25. 1. 2014 | Seznamte se prostřednictvím krátkého videa s naší novou 3D tiskárnou

Jiří Šváb | Škola Média Videogalerie


Moderní technologie mají u nás zelenou

18. 1. 2014 | V minulých dnech byla uvedena do provozu na naší škole nová 3D tiskárna.

Jiří Šváb | Škola Základní informace Aktuality


Nové vybavení pro technické obory

6. 1. 2014 | V rámci projektu Zahradnické a technické centrum Litomyšl bude v lednu uvedena do provozu pro žáky technických oborů nová 3D tiskárna. Další nové vybavení pro obráběcí dílny, svařovnu, diagnostiku motorových vozidel a učebnu výpočetní techniky a automatizace bude z tohoto projektu nakoupeno v následujícím pololetí.

Jiří Šváb | Škola Základní informace Aktuality


Sadovnická soutěž

3. 1. 2014 | Ředitel školy vyhlašuje pro studenty 4. ročníků SZaTŠ Litomyšl soutěž o nejlepší návrh sadovnické úpravy zahrady Francouzské ambasády v Praze. Podrobnosti se dozvíte u učitele zahradní architektury Ing. Aleše Papáčka.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Nové obory

2. 1. 2014 | Vedení školy připravuje otevření nových uměleckých oborů zaměřených na floristické a zahradnické výstavnictví. K výuce bude sloužit i nově otevřená budova pro floristickou tvorbu a design.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Zahraniční spolupráce

1. 1. 2014 | Vánoční výstavy v italské Aroně a francouzském Beaune la Rolande se účastnili žáci učebních i maturitních zahradnických oborů. Nově je připravována spolupráce pro technické obory v Polsku a ve Francii.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Vánoční výstava 2013

19. 12. 2013 | Podívejte se na krátké video z letošní vánoční výstavy. V první části jsou záběry ze zahradnické části a v druhé z technické části školy.

Jiří Šváb | Škola Média Videogalerie


Vánoční výstava 2013

18. 12. 2013 | Vánoční výstava probíhala ve dnech 14. - 16. 12. 2013

Jaromír Doležal | Aktivity Školní akce Vánoční výstava


Více než 3OOO návštěvníků na mezinárodní výstavě vánoční floristiky a historické zemědělské techniky

16. 12. 2013 | Za krásného počasí v areálu naší školy opět proběhla již tradiční úžasná výstava vánoční floristiky a historické zemědělské techniky.

Jaromír Doležal | Škola Základní informace Aktuality


Vánoční výstava v Itálii

12. 12. 2013 | Již počtvrté žáci učebních oborů instalovali Vánoční výstavu floristiky v italské Aroně.

Jaromír Doležal | Aktivity Zahraniční spolupráce Itálie


Vánoční výstava ve Francii 2013

6. 12. 2013 | Delegace zástupců naší školy společně s delegáty z partnerské polské školy navštívila Vánoční výstavu v Beaune la Rolande ve dnech 11. - 17. 12. 2013. V rámci svého programu prezentovali na vánoční výstavě typické české tradice. Vyvrcholením programu se stala návštěva Paříže.

Jaromír Doležal | Aktivity Zahraniční spolupráce Francie


Vánoční výstava 2013 (floristika, exotika)

5. 12. 2013 | Vánoční výstava

Jaromír Doležal | Škola Média Fotogalerie


Vánoční výstava 2013 (příprava, workshop)

5. 12. 2013 | Foto z přípravných parcí a workshopu

Jaromír Doležal | Škola Média Fotogalerie


Vánoční výstava 2013 (technika)

5. 12. 2013 | Foto z technické části výstavy

Jaromír Doležal | Škola Média Fotogalerie


Vánoční výstava 2013 (první foto)

5. 12. 2013 | První foto z výstavy.

Jaromír Doležal | Škola Média Fotogalerie


Odborná exkurze do Zetor gallery a Technického muzea v Brně

4. 12. 2013 | Ve středu 4. 12. se žáci 2. A zúčastnili odborné exkurze v Brně, kde navštívili firmu Zetor a Technické muzeum. Přečtěte si, jak popisuje tuto akci Adam Křesťan, žák 2. A.

Jiří Šváb | Škola Základní informace Aktuality


Důležité zprávy

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium.

Nová školní učebnice

První výtisky učebnice z expedic našich pedagogů a žáků za flórou a faunou jižní Afriky dorazily do školy.

Prodej lístků na maturitní a absolventský ples 10.2.2023

Od 19 hodin ples ve Smetanově domě. Volné vstupenky můžete zakoupit u Ing. Zdeňka Beneše, na e-mailu: zdenek.benes@szat.cz. Cena vstupenek: velký sál:180 Kč, malý sál:150 Kč, stání 120 Kč.