Čtvrt století přátelství

Čtvrt století přátelství

Ani se nechce věřit, že partnerství mezi Střední zahradnickou a technickou školou Litomyšl a Staatliche Fach- und Berufsoberschule Triesdorf (Německo) trvá již 25 let.

Ani se nechce věřit, že partnerství mezi Střední zahradnickou a technickou školou Litomyšl a Staatliche Fach- und Berufsoberschule Triesdorf (Německo) trvá již 25 let. V dubnu 1997, kdy byla podepsána smlouva o partnerství, se naše škola jmenovala Vyšší odborná, Střední zemědělská a rodinná škola Litomyšl. Za naši školu smlouvu podepsal její tehdejší ředitel Ing. Milan Janecký, za německou školu pan ředitel Hlimar Ratz.  Od té doby se uskutečnilo mnoho výměnných pobytů. Byly finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti, nyní  se mohou uskutečňovat díky spolufinancování z projektu Erasmus+. Ani dlouhodobé uzavření škol po dobu pandemie covidu neukončilo vzájemnou spolupráci.

V rámci projektu Agriculture4future letos v dubnu vyrazili žáci třetího ročníku technických oborů na návštěvu do Triesdorfu. Byl pro nás připraven bohatý program. Nikdy nezapomeneme na návštěvu školy, prohlídku vzdělávacích center v Triesdorfu,  přednášky o obnovitelných zdrojích energie, představení autonomního robota FarmDroid na solární pohon a jízdu traktory Fendt řízenými autopilotem. Na celodenním výletě jsme si prohlédli výrobní linku v automobilce Audi v Ingolstadtu, prošli jsme centrum bavorské metropole Mnichova, povečeřeli v nejznámější mnichovské hospodě Hofbräuhaus. Trochu se nám klepala kolena i hlas, když jsme při oslavě výročí partnerství škol prezentovali výsledky naší společné práce s německými studenty, která se týkala různých obnovitelných zdrojů energie. Naslouchali nám totiž nejen všichni učitelé a žáci školy, ale i pan ředitel, starosta a hejtman.

Vážíme si všeho, co jsme mohli s německými studenty prožít, nejvíce si však ceníme osobních přátelství.

Mgr. Jana Peňázová, SŠZaT Litomyšl

8.6.2022 | Lukáš Staněk

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro učební obory

Termín řízených pohovorů s uchazeči o studium je stanoven na sobotu 1. dubna nebo pondělí 3. dubna 2023.

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky na přijímací zkoušky z ČJL a MAT budou zasílány uchazečům na konci března 2023.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v říjnu 2023.