Jak rozpoznat "pravý" obor Chovatel cizokrajných zvířat

V posledním době se nás často ptáte na přestup ze škol, které údajně nabízí obor Chovatel cizokrajných zvířat, ovšem realita a kvalita "oboru" na takových školách je často tristní.

Prvním důležitým krokem je zkontrolovat, zda škola doopravdy nabízí požadovaný obor. Vůbec se nemůžete spoléhat na informace z různých zaplacených vyhledávačů. Při vyhledání skutečných stránek takové školy je vám často podsouván jiný kód a název oboru.

Jediné relevantní a aktuální údaje vám poskytne MŠMT (ministerstvo školství).

Jakmile zjistíte, že je v RVP (státem garantovaný rámcový vzdělávací program) výučována například technologie pěstování obilnin nebo okopanin, produkce masa a mléka, mechanizační prostředky, dojení, zpracování masa a masných výrobků, nebo jeho veterinární kontrola, buďte ve střehu.

 

Důležitá je především kontrola minimálního rozsahu hodin praxe. V oboru Chovatel cizokrajných zvířat 41 – 43 – L/01 je stanoveno jako úplné minimum 36 týdnů odborného výcviku a další 4 týdny odborné praxe např. v českých ZOO (Brno, Jihlava, Dvůr Králové, Plzeň, Liberec, Olomouc,Ostrava...). Prázdninové praxe a stáže v zahraničí (ZOO zahrady a expedice) do tohoto minimálního počtu nezapočítáváme. Odborný výcvik je vyučován v šedesátiminutových hodinách s garancí maximálního počtu 6 žáků na jednoho učitele!

Jiné obory nabízí většinou 18 týdnů odborné praxe (do tohoto počtu může být ale započítána i prázdninová praxe v trvání 7 týdnů), která většinou ani není realizována v chovech cizokrajných zvířat. Odborná praxe probíhá ve 45 minutových "hodinách" bez státem omezeného počtu vyučovaných žáků.

Základem kvalitní praxe jsou vlastní chovy exotických druhů zvířat (u nás ve škole cca 350 druhů), se kterými žáci musí pravidelně pracovat, včetně líhnutí a odchovů mláďat.Teprve po absolvování řady týdnů praxe může žák nastoupit na praxi např. do ZOO, či do firem specializovaných na chov a rozmnožování vzácných druhů zvířat tak, aby byl zároveň i částečným přínosem pro firmu či ZOO, která se může na oplátku věnovat rozvoji jeho znalostí a dovedností. Zručný a aktivní žák potom může získat i zajímavé pracovní nabídky.

Absolvovat celou odbornou praxi zametáním a úklidem výběhů zvířat (i když i to samozřejmě k praxi částečně patří) skutečně není cílem naší školy. 

 

O kvalitě škol, které "obor" Chov cizokrajných zvířat nabízí formou nepovinných předmětů, či dokonce kroužků, se snad ani zmiňovat nemusíme.

 

 

 

 

21.3.2021 | Ivo Jiránek

Důležité zprávy

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium.

Nová školní učebnice

První výtisky učebnice z expedic našich pedagogů a žáků za flórou a faunou jižní Afriky dorazily do školy.

Prodej lístků na maturitní a absolventský ples 10.2.2023

Od 19 hodin ples ve Smetanově domě. Volné vstupenky můžete zakoupit u Ing. Zdeňka Beneše, na e-mailu: zdenek.benes@szat.cz. Cena vstupenek: velký sál:180 Kč, malý sál:150 Kč, stání 120 Kč.