Expedice Chorvatsko 5/ 2023

Expedice Chorvatsko 5/ 2023

V květnu se uskuteční expedice do Chorvatska. Zájemci se mohou hlásit u pana Š. Hanzala nebo pana P. Schneeveise u chovatelů nejlépe do 24.2.. Program k přečtení níže.

19.5. - V odpoledních hodinách odjezd od školy (cca v 17:00). Přesun na Krk (Poloostrov -
Chorvatsko).


20.5. - V ranních hodinách příjezd na Krk (Njivice) pátrání po plazech (Podarcis sp.,
Algyroides nigropunctatus, Pseudopus apodus, Anguis sp., Hierophis sp, Zamenis sp.,
Elaphe quatuorlineata, Vipera ammodytes), štírech (Euscorpius tergestinus),
stonožkách (Scolopendra sp.) a bezobratlých.
- Odpoledne přesun - Baška (ubytování), cestou zastávka u vodní nádrže Ponikve –
pátrání po užovkách (Natrix natrix „persa“), zmijích (Vipera ammodytes), užovek
(Elaphe quatuorlineata), ještěrek (Podarcis sicula, Podarcis melisellensis), žab (Hyla
arborea, Bufo bufo).


21.5 - Pokračování v pátrání po živočiších v okolí Kornič, Muraj a Lak Martin, lokva
Misučajnica (invazivní druh želv Trachemys sp.), Emys orbicularis a velká hejna
sladkovodních živorodek (Gambusia affinis).


22.5. - V ranních hodinách prozkoumání oblasti Punat, odpoledne návštěva Akvária-terária,
centrum města Krk

 


23.5. - Přesun do Seline (NP Paklenica) Návštěva města Zadar – muzeum, vodní varhany,
ubytování.


24.5 - Terenní exkurze do NP Paklenica. Pátrání po Platiceps najadu, Vipera ammodytes,
Lacerta bilineata,…


25.5. - Pátrání po živočiších v okolí Seline (Testudo hermanni, Pseudopus apodus)
V odpoledních hodinách prozkoumávání pobřeží, v případě příznivého počasí
pozorování mořských živočichů při pobřeží.


26.5. - V odpoledních hodinách návrat do ČR


27.5. - V brzkých ranních hodinách příjezd do Litomyšle (cca 5:00 ráno)

14.2.2023 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro učební obory

Termín řízených pohovorů s uchazeči o studium je stanoven na sobotu 1. dubna nebo pondělí 3. dubna 2023.

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky na přijímací zkoušky z ČJL a MAT budou zasílány uchazečům na konci března 2023.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v říjnu 2023.