Expedice za přírodou jižní části Afriky

Expedice za přírodou jižní části Afriky

Unikátní sukulenty přírodní rezervace Goegap.
V lednu 2021 uspořádala Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli expedici za přírodou jižní části Afriky.

Osm kilometrů východně od města Springbok se rozkládá světově proslulá Přírodní rezervace Goepag. Proč kroky tisíců návštěvníků z celé světa směřují právě sem? Do krajiny, která je většinu roku zcela vyschlá s polopouštní krajinou připomínající představu o měsíční krajině, kde teploty běžně přesahují 30°C.

Odpověď je jednoduchá. V prostoru pod horami, tyčíse do výšky až 1300 m, se nachází jedinečné seskupení sukulentních rostlin čítající asi 600 druhů. Rostlin, které jsou většinou endemity jihoafrické přírody. Sukulentních rostlin, které patří k ozdobám sbírek pěstitelů exotických rostlin.

Do rezervace jsme přijeli vozy po prašné cestě ze Springboku. Poloprázdné informační centrum oznamovalo, že v lednovém období sem skoro nikdo nejezdí. Po zaplacení vstupného a vyřízení vstupních formalit jsme pokračovali dále do srdce polopouště.

Rezervace není zajímavá jenom pro biology. Při výstupu z auta najdete kameny se zeleným povrchem nasvědčující výskyt mědi a jiných vzácných minerálů.

Naše kroky ovšem směřovaly na okruh horským hřebenem.

Součástí vstupního místa je malá botanická zahrada, kde jsou pojmenovány nejběžnější rostliny vyskytující se v rezervaci.

V příloze můžete spatřit malou část vzácné květy Jihoafrické flóry.

Jan Richtr

 

Více fotografií zde: 

 

https://www.facebook.com/szatcz/photos/pcb.3727966950651339/3727953227319378/

16.2.2021 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium.

Nová školní učebnice

První výtisky učebnice z expedic našich pedagogů a žáků za flórou a faunou jižní Afriky dorazily do školy.

Prodej lístků na maturitní a absolventský ples 10.2.2023

Od 19 hodin ples ve Smetanově domě. Volné vstupenky můžete zakoupit u Ing. Zdeňka Beneše, na e-mailu: zdenek.benes@szat.cz. Cena vstupenek: velký sál:180 Kč, malý sál:150 Kč, stání 120 Kč.