Interaktivní přednášky

Interaktivní přednášky

STRAŠILKY – KRÁSA SPOČÍVÁ V DĚSIVOSTI - přednášející Aleš Hanus
PAVOUKOVCI - přednášející Přemysl Fabiánek

V měsíci dubnu se konaly na SZŠaT Litomyšl skvělé přednášky na téma Strašilky a Pavoukovci. Přednášejícími byli bývalí žáci Aleš Hanus a Přemysl Fabiánek.
Děkujeme jim a přejeme jim mnoho dalších chovatelských úspěchů.????
Martina Jirušová

 

https://www.facebook.com/szatcz/photos/pcb.5113234618791225/5113230792124941/

5.5.2022 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.