Italští studenti na odborné praxi

Ve dnech 18. 10. – 26. 10. 2014 proběhla na naší škole tradiční výměnná praxe sedmi italských studentů a dvou učitelů z partnerské školy v Crodu.

V rámci praktické výuky vysázeli studenti živý plot kolem nového parkoviště školy, zúčastnili se hodin vazačství, kde se seznámili s technikou výroby podzimních vazeb, a prohlédli si zelenou učebnu. Zde zpracovávali projekt permakulturní prvky v zahradě. Součástí výměnného pobytu byla také účast studentů v hodinách teoretické výuky.

Protože se na naší partnerské škole vyučuje technologie výroby piva, byl program obohacen o exkurze do českých pivovarů (pivovar Rychnov nad Kněžnou, pivovar Veselka v Litomyšli a pivovar U Fleků v Praze).
Součástí výměnné praxe je také seznamování se s českou kulturou i každodenním životem. Spolu s českými studenty a učiteli absolvovali Italové návštěvu plaveckého bazénu, bowling, diskotéku, hru „Poznej Litomyšl“ i exkurzi do White Gallery v Osíku. Studenti se zaměřením na cestovní ruch se bravurně zhostili své úlohy a zároveň si zdokonalili své jazykové dovednosti. Závěrečný den byl tradičně věnován výletu do Prahy.

Na jednáních s panem ředitelem přizvali italští učitelé zástupce naší školy k účasti na slavnostech 35. výročí školy v Crodo, které proběhne začátkem prosince, předběžně se domluvila praxe českých studentů v Itálii v roce 2015 a nastínily se možnosti další spolupráce, včetně případného zapojení do programu Evropské Unie Erasmus Plus.

Veronika Řechková

6.11.2014 | Jaromír Doležal

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.