Jarní vázání

Jarní vázání

Ve středu 9. března 2022 v 15.30 se uskuteční ve vazárně školní floristická soutěž
JARNÍ VÁZÁNÍ.

1.úkol

Vázaná kulatá kytice. Základem kytice budou pruty, výhony, „roští“ z přírody (20-30ks), které si soutěžící zajistí sám, květy karafiáty dodá škola.

 

2.úkol

Jarní dekorace na stůl do roubené chalupy. Základem bude plechovka, kterou dodá škola a soutěžící si ji během soutěže odekoruje. Ostatní materiál (rostlinný, dekorační) si soutěžící zajistí sám. Povolené techniky jsou vypichování nebo vkládání. Aranžovací hmotu dodá škola.

 

Zájemci hlaste se u svých učitelů floristiky nebo v kabinetě 312 nejpozději do pátku 25. 2. 2022! Těšíme se na vás !!

21.2.2022 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.