Když rozkvétá skleník

Když rozkvétá skleník

Jaro v květinových sbírkách patří vždy k těm nejkrásnějším. A zvlášť ve sbírkách kaktusů a sukulentů. Rostliny se probouzejí ze zimního "spánku". Pokud jste kaktusy zimovaly v chladnějším prostředí, nespěchejte s jejich probouzením.

Opatrně zalévejte rostliny a přivykejte slunečním paprskům. Rostliny začnou zvětšovat své rozměry. Vybarvují se do světle zelené barvy a postupně se na nich objeví poupata. 
Kaktusy patří k rostlinám s velmi pestrými barevnými květy. Na fotografiích můžete spatřit první květy v kaktusovém a sukulentním skleníku Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli.
 
Jan Richtr
 
https://www.facebook.com/szatcz/photos/pcb.5113328075448546/5113327472115273/

29.4.2022 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.