Návrh loga pro Rozárium

Návrh loga pro Rozárium

O víkendu se naši studenti zúčastnili soutěže o nejlepší logo, které bude použito jako návrh pro Rozárium.

Návrhu loga se zúčastnily spolu s námi celkem 3 školy a ačkoli konkurence z grafických škol byla velká, ani naši studenti nepohořeli. 

Děkujeme

29.6.2022 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor Zahradnictví

Uzávěrka přihlášek maturitního oboru je 12. května. Součástí přijímacího řízení jsou výsledky Jednotné přijímací zkoušky a ústní pohovor.
Zdravotní způsobilost ke studiu je podmínkou přijetí.

Podrobná kritéria

2. kola pro obor Zahradnictví v sekci Uchazeč.

Všechny ostatní obory jsou plně obsazeny.

Výsledky přijímacího řízení: maturitní obory

přijatí uchazeči byli zveřejněni pod číslem jednacím (uvedeno na pozvánce) v úterý 2. května na webu školy v sekci Uchazeč.

Výsledky přijímacího řízení: učební obory

přijatí uchazeči byli zveřejněni pod číslem jednacím (uvedeno na pozvánce) 25. dubna na webu školy v sekci Uchazeč.