PhDr. Jiří Podařil, ředitel SOU zahradnického Litomyšl

Dlouholetý pedagog PhDr. Jiří Podařil učil a vychovával své žáky s jemu vlastní dobrosrdečností a láskou neuvěřitelných 50 let.
Ředitelem zahradnického učiliště v Litomyšli se stal krátce po jeho vzniku na počátku 90. let. Po svém odchodu do důchodu se stal třídním učitelem prvního maturitního ročníku zahradnických oborů a prvním zástupcem ředitele v historii školy.
Byl velmi aktivním pořadatelem krásných školních večerních přednášek s významnými českými spisovateli a umělci.

Byl i u samotného počátku vzniku spolupráce se zahradnickou italskou školou v Crodu, v italských Alpách, která trvá již 35 let. Až do posledních let rád svou školu navštěvoval a těšil se z jejího rozvoje.

 

Milý Jiří, za vše, co jsi pro školu vykonal, ti patří naše veliké poděkování

 

S úctou a láskou 

Ing. Ivo Jiránek

ředitel Střední školy zahradnické a technické Litomyšl

17.2.2023 | Ivo Jiránek

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro učební obory

Termín řízených pohovorů s uchazeči o studium je stanoven na sobotu 1. dubna nebo pondělí 3. dubna 2023.

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky na přijímací zkoušky z ČJL a MAT budou zasílány uchazečům na konci března 2023.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v říjnu 2023.