Výuka floristického designu

Výuka floristického designu

Toto jsou vypichované věnce , které vytvořili žáci čtvrtého ročníků pod vedením Ing. Evy Vaňkové.

Máš zájem o přírodu, design, fotografii, výtvarné umění či výstavnictví? Nezapomeň, že můžeš studovat u nás! ????????
???? Přihlášku na maturitní obor - Scénická a výstavní tvorba specializace floristický nebo zahradní design zašli nejpozději do 30. 11. 2020.

12.11.2020 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.