Za motýly k bazénu v Jižní Africe.

Za motýly k bazénu v Jižní Africe.

Možná si při čtení nadpisu říkáte, co mají motýli a bazén společného? Možná víc než byste předpokládali.

V lednu roku 2021 uskutečnili naši pracovníci školy výpravu do Jižní Afriky. Na této poutavé cestě jsme nacházeli velmi zajímavé, často endemické, druhy motýlů. Biotop výskytu byl úžasný: od tropických pralesů až po vyprahlou krajinu polopouští. V celé Jižní Africe bylo popsáno přes 600 druhů denních a okolo 7 000 nočních motýlů. Na podrobnější studium by bylo potřeba mnohem více času. ????
 K velmi zajímavým druhům patřil Acraea encedon, který svým zbarvením oranžových křídel napodobuje velmi podobný druh motýla žijícího v Africe, Asii a Austrálii Danaus chrysippus. Jak velká podobnost mezi motýly panuje, můžete porovnat na přiložených fotografiích. Cytoplazmatické bakterie zřejmě způsobují to, že se u tohoto druhu objevují dva druhy samic. Jedna rodí samce a samice v poměru 1 : 1 a druhý druh rodí pouze samice.
Mezi nejkrásnější spatřené motýly patřila Junonia hierta cebrene, žijící v suchých, křovinatých oblastech. Při koupání v bazénu se ozval hlas Dalibora „vezmi si foťák, jsou tady nějací motýli“. A pro amatérského entomologa to byla nebývalá příležitost pozorovat velkou populaci žlutočerných motýlů sajících vodu z vytékajícího bazénu. ????
 V příloze článku jsou k nahlédnutí některé jihoafrické druhy denních a nočních motýlů.
 

31.1.2022 | Kateřina Burkovcová

Důležité zprávy

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium.

Nová školní učebnice

První výtisky učebnice z expedic našich pedagogů a žáků za flórou a faunou jižní Afriky dorazily do školy.

Prodej lístků na maturitní a absolventský ples 10.2.2023

Od 19 hodin ples ve Smetanově domě. Volné vstupenky můžete zakoupit u Ing. Zdeňka Beneše, na e-mailu: zdenek.benes@szat.cz. Cena vstupenek: velký sál:180 Kč, malý sál:150 Kč, stání 120 Kč.