Začátek školního roku s projektem Erasmus+

Začátek školního roku s projektem Erasmus+

Díky projektu Erasmus+ se opět mohli setkat žáci technických oborů naší školy se svými vrstevníky z partnerské školy FOS Triesdorf.

 V září přijela skupina z Německa k nám do Litomyšle a v říjnu jelo do
Německa 18 našich žáků a dva učitelé. Každý pobyt trval týden. Prohlédli jsme si naše školy a zúčastnili
se vyučování. Společně jsme se zamýšleli nad moderními trendy v zemědělství, navštívili velké
zemědělské podniky i rodinné farmy, poznávali běžný život i kulturu našich zemí, jedli místní jídla,
sportovali, prostě trávili čas společně a povídali si spolu anglicky. V Německu jsme dokonce vařili tamní
jídla z lokálních surovin. Poznali jsme, že máme mnohé společné – zájmy, radosti i problémy. A že život
ve spojené Evropě je úžasný.
Mgr. Jana Peňázová

21.10.2022 | Lukáš Staněk

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro učební obory

Termín řízených pohovorů s uchazeči o studium je stanoven na sobotu 1. dubna nebo pondělí 3. dubna 2023.

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky na přijímací zkoušky z ČJL a MAT budou zasílány uchazečům na konci března 2023.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v říjnu 2023.