Lipová ratolest 2018 – Byla to dřina, ale vyhráli jsme!!!!!

Lipová ratolest 2018 – Byla to dřina, ale vyhráli jsme!!!!!

Ve dnech 24. - 26. dubna jsme se zúčastnili soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest.

Soutěž se konala ve městě Kyjov, kde nás čekala realizace předzahrádek u bytových domů. Náš tým tvořil Jan Rotter, Tereza Harapátová, Eliška Ramajzlová a Viktor Procházka. Eliška a Viktor byli na soutěži poprvé a zvládli to na výbornou. Soutěž je velmi náročná jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Letos jsme měli za úkol provést výsadbu živého plotu z habru, výsadbu a kotvení dvou vzrostlých stromů, pod které se vysazovaly trvalky. Další trvalkový záhon vznikl před námi vysazeným živým plotem a následovalo položení travních koberců. Z technických prvků nás čekalo zabetonování patky pro ceduli, pokládka dlažby ze žulových kostek do vějíře, ukotvení lavičky a stojanu na kola. Během celé realizace nás kontrolovala odborná porota, která sledovala nejen naše pracovní postupy, komunikaci v týmu, ale také dorozumívání s ostatními týmy. Dále se hodnotila bezpečnost práce, způsob výsadby a v neposlední řadě čistota na pracovišti. Pokaždé po dokončení práce si porotce vybral jednoho člena týmu a ptal se ho na doplňující informace k dané činnosti.

Oba dva dny byl pro nás po pracovní době připravený program. První večer každý tým představil svou školu a následoval raut. Druhý večer nám zahrála cimbálová muzika. Bylo to hezké zpříjemnění večerů. Celý náš tým spolupracoval výborně. Nezdržovali jsme se zbytečnými činnostmi, díky tomu nám vše časově vycházelo. Zadanou práci jsme dokončili včas, dokonce jsme stihli vypomoci dalším týmům. Po dokončení ploch následovalo vyhlášení výsledků. Veškerá snaha nám zajistila první místo. Velké díky patří také našemu mistrovi panu Hájkovi.

Eliška Ramajzlová a Jan Rotter (Ga)

25.4.2018 |

Důležité zprávy

Mechanizace a služby, Zahradnictví – 2.kolo přij. řízení

Registrace na pohovor 20.5.

Přijímací zkoušky z MAT a ČJL - pozvánku s sebou

Pro usnadnění organizace prosíme, aby si uchazeč vzal s sebou pozvánku, kterou dostal poštou (A4 na šířku). Zde je uvedena konkrétní učebna, kde má uchazeč zkoušky vykonat. Více informací zde.

Pohovor s uchazeči po testech z MAT a ČJL

Od 12,30 se budou konat pohovory s uchazeči, které mají osvědčit
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria pro přijímání žáků). Více informací zde.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pro obory SOU a OU (ukončené výučním listem) - 22. dubna 2022 v sekci Uchazeč - Seznam přijatých uchazečů.
Pro obory SŠ (ukončené maturitní zkouškou) - 2. května 2022 tamtéž.