Projekt Erasmus+ - Partnerství s německými žáky trvá i nyní

Projekt Erasmus+ - Partnerství s německými žáky trvá i nyní

Projekt Erasmus+ - Partnerství s německými žáky trvá i v době koronavirové
I přes uzavření škol probíhá spolupráce se školou v Triesdorfu v Německu.

I přes uzavření škol probíhá spolupráce se školou v Triesdorfu v Německu. Žáci třídy M2A se sešli s žáky třídy 11B dne 16. března 2021 při společné hodině angličtiny, kde se každý krátce představil. Bylo vidět, že používání platformy MS Teams se stalo běžnou součástí našich životů, naši žáci se ke schůzce připojili ze svých domovů, část německých žáků byla přímo v jejich škole (viz foto), část doma. Pozdravil nás i pan ředitel německé školy.

Další setkání připravujeme na 4. května. Těšíme se na virtuální setkání, ale ještě více na opravdové setkání ať už v Litomyšli, nebo v Triesdorfu.

Mgr. Jana Peňázová

13.1.2021 | Lukáš Staněk

Důležité zprávy

Přijímací řízení pro učební obory

Termín řízených pohovorů s uchazeči o studium je stanoven na sobotu 1. dubna nebo pondělí 3. dubna 2023.

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na naší škole opět pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz se koná v sobotu 25. 3. od 8:30h. Více informací zde.

Přijímací řízení pro maturitní obory

Pozvánky na přijímací zkoušky z ČJL a MAT budou zasílány uchazečům na konci března 2023.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

Zveme Vás na Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v říjnu 2023.